Co zawiera list intencyjny?

Jak wiadomo, każda umowa podpisana przez dwie strony jest dokumentem wiążącym. Jeżeli więc zatwierdzimy ją swoim podpisem, oznacza to, że zgadzamy się z poszczególnymi jej zapisami. Raczej w grę nie wchodzi to, by kontrakt przygotowywała wyłącznie jedna strona. Najczęściej przedstawiciele dwóch firm, które chcą podjąć współpracę spotykają cię w celach ustalania konkretnych wytycznych kontraktu. Dopiero po wynegocjowaniu pewnych warunków, taki dokument może być przygotowany. Jednak wszystko musi być w takich kwestiach zawierane pisemnie. Z tego też względu generuje się list intencyjny. Jest to pismo, którego celem jest potwierdzenie ustalonych wcześniej założeń. Wszystko, co zostało omówione, jako przedmiot umowy, jest tutaj opisane przez przedstawiciela jednej ze stron. W następnej kolejności dokument ten zostaje przekazany do właściwych przedstawicieli drugiego pomiotu. Ci mają ustosunkować się do treści zawartych w liście, a więc raz jeszcze zaakceptować te założenia lub też nie. Można skupić się na opracowywaniu umowy, kiedy zgoda zostanie wyrażona obopólnie. Wiadomo już bowiem, na co zgodziły się obie strony, a w razie problemów, dowodem staje się list intencyjny. Każda ze stron powinna otrzymać jego jeden poprawnie podpisany egzemplarz.